Advocaat Reynders

Gedreven door passie,
Gebaseerd op ervaring en traditie.

Welkom bij Advocaat Reynders

Gebaseerd op traditie met zicht op de toekomst

Dit kantoor werd opgericht door wijlen Meester Guillaume REYNDERS (12/12/1924-16/02/2000), gekend als Bill, in 1950.

In 1994 vervoegde zijn zoon Billy, officieel ook Guillaume REYNDERS het kantoor na een externe stage van 3 jaren.

Steeds hebben zij gewerkt met een aantal losse medewerkers die elk hun specifieke takken en domeinen van het recht beheersten zodat ze uitgroeiden tot een multidisciplinair kantoor.

Ondanks de lange traditie van dit kantoor wordt ook geïnvesteerd in modernisering en bijscholing, elk jaar opnieuw.

Mr. Guillaume REYNDERS Sr. leerde al zijn medewerkers en ook zijn zoon om steeds een oordeel te vellen als was de advocaat eerste rechter: zo krijgt U een objectief advies over de haalbaarheid van uw zaak. Procedures om de procedure en welke enkel tot kosten en frustraties leiden worden steeds ontraden.

Zo Uw zaak haalbaar en verdedigbaar is wordt in eerste instantie getracht uw zaak in der minne op te lossen.

Indien een minnelijke regeling niet mogelijk is, verdedigen wij met hart en ziel uw belangen. In elke stand van het geding wordt U geïnformeerd en op de hoogte gehouden van het verloop.

Het cliënteel wat werd opgebouwd in de afgelopen 80 jaren bestaat uit particulieren, ondernemingen en overheidsinstellingen.

Individueel contact met het cliënteel en de persoonlijke behandeling van uw zaak zijn waarden waar steeds veel belang aan gehecht is. Bewust is het kantoor dan ook kleinschalig gehouden opdat Uw dossier met een persoonlijke touch beheerd kan worden.

Het feit dat cliënten van Mr. Reynders Sr. nog steeds beroep op ons doen of doorverwijzen na zovele jaren beschouwen wij als het mooiste compliment!