Advocaten

Expertise op elk domein

Meester Guillaume REYNDERS

Na het behalen van zijn diploma aan de KUL vatte Meester Guillaume REYNDERS Jr. (Billy) in 1991 zijn stage aan bij Mrs. Jordens en Truyen in Leuven en niet bij zijn vader: bedoeling was hem een aantal andere rechtsgebieden eigen te maken dan deze waarin zijn vader gespecialiseerd was.

In 1994, wanneer hij nog maar net het kantoor vervoegt krijgt hij meteen de opdracht één van de ontvoerders van Anthony De Clerck bij te staan in een procedure die bijna 6 weken duurt voor het Hof van Assisen te Gent. Dat zijn cliënt wordt vrijgesproken is de aanleiding voor een verdere verdieping in het strafrecht. Zo heeft hij in de bijna 30 jaren aan de balie meerdere Assisenzaken gepleit, zowel als raadsman van de beklaagde als voor de slachtoffers, burgerlijke partijen. Ook Correctioneel pleit hij veelvuldig ophefmakende zaken zowel voor de beklaagde(n) als slachtoffers. Dit resulteerde er in dat hij thans veelvuldig cliënten bijstaat voor de Politierechtbank en dit over het ganse land, zowel in het Nederlands als het Frans.

Naast strafzaken houdt hij zich binnen het kantoor vooral bezig met familierecht in de brede zin van het woord: echtscheidingen, onderhoudsgeld, afstamming …

Een niche waarin hij bekendheid verwierf is het bijstaan van sporters, zowel in hun contractbesprekingen als het verlenen van bijstand in procedures tegen hun werkgevers (sportbonden, ploegen, ….) als voor dopinginbreuken. Zijn kennis van het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Italiaans maken dat hij sporters en cliënten van uit alle hoeken van Europa bijstaat.

Meester Ann POLEUNIS

Na het behalen van haar diploma aan de KUL vervoegde Meester Ann Poleunis het kantoor in 1993 om er als laatste stagiaire van wijlen Meester Guillaume Reynders Sr. (Bill) haar stage te voltooien.

Intussen heeft zij een eigen kantoor te Geetbets doch haar band en verwevenheid met het kantoor is dermate groot dat zij hier nog steeds in een aantal deelgebieden van het recht een gewaardeerde rol speelt als medewerkster.

Meester Isabelle KORTLEVEN

Stilstaan is achteruit gaan. Vooruitgaan is verjonging koppelen aan ervaring! Om die reden vervoegt sedert april Meester Isabelle Kortleven ons kantoor.

Als dochter van 2 advocaten die later beiden Magistraat werden was Isabelle voorbestemd om in hun voetsporen te treden. Zij studeerde af aan de K.U. Leuven met een major burgerlijk recht, minor administratief recht en thesis in het strafrecht, ze is dus onderlegd in alle grote rechtstakken. Sedert het gerechtelijk jaar 2010-2011 ingeschreven aan de Balie Hasselt, thans Balie Limburg startte ze in januari 2014 eigen kantoor te Tessenderlo.

Met meer dan 10-jaar ervaring is ze dan ook een ware versterking en vooruitgang voor ons kantoor.