Rechtsbijstand

U betaalt niets wanneer U goed verzekerd bent

Heel wat mensen blijken niet te weten dat ze in vele gevallen over een polis rechtsbijstand beschikken. Deze polis houdt in dat de erelonen en kosten van Uw advocaat alsook alle procedurekosten ten laste worden genomen door uw verzekeringsmaatschappij.

Weet ook dat U steeds vrije keuze van raadsman hebt: laat U geen advocaat opdringen door Uw makelaar of verzekeringsmaatschappij!

Het is dan ook van groot belang dat U bij aanvang van een zaak bij Uw makelaar nagaat of u over dergelijke verzekeringspolis beschikt en in welke mate de dekking zich uitstrekt.  Zo U twijfelt onderzoeken wij het graag voor U. 

Enkele voorbeelden van gevallen waarin onze erelonen en kosten, alsook de procedurekosten ten laste worden genomen door uw rechtsbijstandsverzekeraar :

  • U bent slachtoffer van een verkeersongeval, of ander ongeval en u wenst uw schade vergoed te zien.
  • U wordt vervolgd voor een verkeersinbreuk, zoals bvb een snelheidsovertreding, het negeren van het rode licht, foutief parkeren, vluchtmisdrijf, het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs enz.
  • U lijdt schade als voetganger, fietser, of u wordt zelf vervolgd voor het begaan van een fout als voetganger of fietser.
  • U bent het slachtoffer van een misdrijf of gewelddaden bvb u bent het slachtoffer van slagen en verwondingen, een diefstal, zedenmisdrijf.
  • U lijdt schade als gevolg van een nalatigheid/fout van uw buurman of van derden aan uw woning, tuin of dieren.
  • Uw minderjarige kinderen hebben een fout of een strafrechtelijke inbreuk begaan, of zijn zelf slachtoffer van een ongeval of gewelddaden.
  • U bent slachtoffer van een medische fout.
  • U bent eigenaar en dient een procedure te voeren tegen Uw huurder

 Goed verzekerd zijn is dan ook de boodschap: het houdt in dat de procedure U niets kost!