Honoraria

Transparante prestaties & kosten

Wij streven er naar onze prestaties en kosten aan te rekenen in de grootste transparantie en zulks volgens de gemiddelde erelonen en kosten die gehanteerd worden in de meeste kantoren en die algemeen aanvaard zijn.

Onze voorwaarden bespreken we graag bij de opstart van het dossier. Er wordt meestal een provisie gevraagd tenzij U rechtsbijstand geniet. In zaken waar U een aanzienlijke som geld te recupereren hebt (vereffening en verdeling nalatenschap, echtscheiding, invordering etc.) zijn wij steeds bereid onze erelonen en facturatie uit te stellen tot effectieve invordering mits hierover een geschreven akkoord bestaat met U.

Erelonen

Het ereloon wordt berekend op basis van een voorafgaandelijk overeengekomen uurtarief en is afhankelijk van de aard en het belang van de zaak, de specialisatiegraad en ervaring en het al dan niet spoedeisend karakter.

Bij invordering van facturen zijn andere tarieven bespreekbaar.

Het ereloon wordt zoals gezegd vooraf met u besproken.

Kosten

Administratieve kosten: verplaatsingskosten, opening dossier, dactylografie, briefwisseling, aangetekende zendingen, e-mail, kopies

Effectieve voorgeschoten kosten:

gerechtskosten (deurwaarderskosten, griffie- en rolrechten, kosten opzoeking, kosten plaatsbezoek... ) en alle andere door het kantoor voorgeschoten kosten.